تماس با ما

مراکز امور مشتریان :

کانال تلگرام :

https://t.me/betani

🤩😍کانال رسیدارسالی و رضایت مشتری :

https://t.me/betaniresid

آدرس :

اصفهان، خیابالن عبدالرزاق، کوچه حسام زاده، بن بست شهید برزمهری، بن بست جیهانی، طبقه اول